Yurt dışı lojistik dağıtım ağı kuruluşlarına 60 milyon TL'lik destek

Yurtdışı lojistik dağıtım ağlarının desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Destekleme kararı, ilgili ülkede en az 5,000 metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketleri ya da bunlar tarafından kurulan en az %51 oranında hissesine sahip olunan Türk sermayeli şirketlerini kapsıyor. Bu şirketler, Ticaret Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgili hizmet sektöründeki diğer kuruluşları ifade eden işbirliği kuruluşları tarafından belirlenecek.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen YILDA şirketlerinin yurt dışında ilk kez kurulan tesisleri, bu tesisler ile entegre çalışacak dağıtım ağının cep depolarının ve bu ağın işletilmesine yönelik giderleri ile yurtdışı stratejik varlık (YSV) kiralanması ve işletmesi giderleri %70 oranında ve YILDA başına en fazla 60 milyon TL'ye kadar desteklenecek.

Bu kapsamda, yurtdışında kiralanan üçüncü parti lojistik hizmetlerinin satın alındığı, bakanlıkça uygun görülen cep depolar ve tesislerin giderleri ilk 2 yıl %70, diğer yıllar %50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 24 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak.

Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri %50 oranında ve YILDA başına yıllık en fazla 3 milyon liraya, bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretleri ilk 2 yıl %70 diğer yıllar %50 oranında YILDA başına yıllık en fazla 4.8 milyon TL tutarında desteklenecek.

Yük sahipleri ve taşımacılarını aynı platformda buluşturmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen navlun borsalarının kurulumu ve teknik altyapısının oluşturulmasına yönelik giderlere de %60 oranında ve en fazla 3.6 milyon TL tutarında destek verilecek.

Şirketlerin YILDA destek kapsamına alınması için işbirliği kuruluşları tarafından fizibilite raporunu da içeren bir proje Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması ve projenin bakanlıkça uygun bulunması gerekiyor.

Bu kapsamda kurulan ve işletilen YILDA'larda Türk menşeli ürünlere en az %50 oranında yer tahsis edilecek

Destek süresi en fazla 5 yıl

Karara göre, işbirliği kuruluşları destek unsurlarından en fazla 5 yıl süreyle yararlanılabilecek. Ticaret Bakanlığı performans kriterleri kapsamında yapacağı değerlendirme sonucunda son 3 yıl boyunca performans kriterlerini karşılayan YILDA'lara 5 yılı aşmamak üzere ilave destek süresi verebilecek. Toplam destek süresi 10 yılı aşamayacak. Performans kriterlerini birbirini izleyen 3 yıl boyunca karşılamayan YILDA'lar destek kapsamı dışında bırakılacak.

Bir yıl içinde 8 YILDA desteklenecek

Karar kapsamında her yıl desteklenecek YILDA sayısı Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. Yıllara sâri olmak üzere desteklenen YILDA sayısı toplam 8'i geçemeyecek.

Destek süresi dolmadan destek kapsamından çıkarılan YILDA yerine Ticaret Bakanlığınca yeni bir YILDA destek kapsamına alınabilecek. Bu durum desteklenecek YILDA sayısında artışa neden olamayacak ve destek kapsamına alınan YILDA için destek süresi, kapsamdan çıkarılan YILDA'nın yararlandığı süre mahsup edilmek suretiyle belirlenecek.

Destekleme ödemesi, dolaylı vergiler de dahil olmak üzere TL ve dolar karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) yapılacak.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi


PAYLAŞ