Ticaret Bakanlığı -Koronavirüs tedbirleri kapsamında İrana Eşya Sevkiyatı duyurusu

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53195750 sayılı yazısı
(Koronavirüs tedbirleri kapsamında İrana Demiryolu Aktarması Yapılarak Eşya Sevki Hk.)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :96603261-120.99

Konu :İran'a Demiryolu Aktarması Yapılarak Eşya Sevki Hk.


13.03.2020 / 53195750
DAĞITIM YERLERİNE


Bilindiği üzere, koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan işbirliği neticesinde İran'a açılan karayolu ve demiryolu hudut kapılarında giriş ve çıkışlara ilişkin tedbirler alınmakta ve süreç yine ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, bu durumdan kaynaklı olarak geçici bir süre ile, İran'a sevk edilmek istenilen eşyanın hareket gümrük idaresinden kara taşıtları ile demiryolu vagonlarına aktarılacağı aktarma noktasına sevk edilmesi ve devamında hudut kapısında alınan tedbirlere uygun olarak demiryolu ile Kapıköy Demiryolu Hudut Kapısı üzerinden İran'a çıkışının sağlanması sürecinde izlenecek usullere aşağıda yer verilmektedir.

1- Hareket gümrük idaresinde, NCTS uygulamasından varış gümrük idaresi olarak Kapıköy Gümrük Müdürlüğü seçilmesi ve taşıma sürecinin tamamını (karayolu ve demiryolu) kapsayacak teminat alınarak işlem yapılması,

2- Aktarma noktasında, kara taşıtından demiryolu vagonlarına aktarma işleminin gümrük gözetimi altında gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesi,

3- Taşıt değiştirme işlemine ilişkin olarak rejim hak sahibi ya da taşıyıcı tarafından TRB'nin 56 no.lu kutusuna aktarma yapılan vagon numarası bilgilerinin kaydedilmesi, aktarma noktasındaki gümrük idaresince TRB üzerindeki "Yetkili Makamların Onayı (G)” kutusuna imza ve mühür tatbiki suretiyle tasdik edilmesi,

4- Aktarma noktasında düzenlenen CIM taşıma belgelerinin üzerine ilgili TRB numaralarının kaydedilmesi ve TRB'lerin CIM taşıma belgesine eklenmesi sonrasında eşyanın Kapıköy Gümrük Müdürlüğüne demiryolu ile sevkinin sağlanması,

5- Kapıköy Gümrük Müdürlüğünce CIM taşıma belgeleri ve TRB'ler üzerinden yapılacak kontroller neticesinde uygun sonuç alınması halinde transit rejiminin sonlandırılması, gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım :
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

PAYLAŞ