Genel Kurul Çağrısı

GENEL KURUL İLANI

 

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ
VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

 

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 14:00'de Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15-17-19 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan WOW İstanbul Hotels & Convention Center (Safir C Salonu) adresinde yapılacaktır. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı yerde, 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14:00 ‘de bu kez çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Bu kararın tüm üyelere www.tetsiad.org web sitemizde yayınlanarak duyurulmasına, üyelerimizin bu duyuruyu öğrenememesi ihtimaline karşılık ek olarak üyelerimize mail yoluyla ile duyurulmasına karar verilmiştir.

Sayın üyelerimizin belirlenen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.

 

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ
SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI
DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

 

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 

1) Açılış,

2) Divan seçimi,

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibrası,

5) Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibrası,

6) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7) Dernek ve İktisadi İşletme hizmetleri için görevlendirilecek personelin çalıştırılması, çıkartılması, işe alınacak personelin ücret ve diğer ödemelerin belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8) Seçimler (Dernek organlarının asil ve yedek üyelerin seçimi)

9) Dilek ve öneriler ve kapanış

PAYLAŞ