Düzenlediğimiz Seminerde, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında üyelerimizi bilgilendirdik

Derneğimiz, üyelerini ve sektörü bilgilendirmek amacıyla düzenlediği seminerlere devam ediyor. 28 Aralık tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte, NDG Global Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş firması yetkilisi ve aynı zamanda derneğimizin de yeminli mali müşaviri olan Murat Göktaş, 7256 Sayılı Kamu Alacaklarını Yapılandırma Kanunu üzerine bir bilgilendirme sunumu yaptı. 

Seminer'in açılış konuşmasında istihdamın ve ekonominin hayatta kalması için atılan adımlardan biri olan yapılandırma kanununun, pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnaf ve sanayicilerin başta vergi borçları olmak üzere kamuya ait borçları yapılandırarak ödenmesinde önemli fırsatlar sunduğunun altı çizildi. Konuşmacı, Yeminli Mali Müşavir Murat Göktaş da borçların yapılandırılmasına yönelik 7256 Sayılı Kanun'la ilgili detaylı bilgiler paylaştı. 

Alacakların Yapılandırılması Kanunu, Geniş Bir Kapsama Sahip Kanunun genel olarak; devletin bütün birimlerinin ödeme vadesi geçmiş, kesinleşmiş borçları kapsadığını söyleyen Yeminli Mali Müşavir Murat Göktaş, yeniden yapılandırılma kapsamına giren alacakları sıraladı. Buna göre Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler, gümrük kanunu kapsamında olup Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zamları, sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, askerlik kanunu, karayolları kanunu gibi kanunlar kapsamında kesilen idari para cezaları, belediyelerin idari para cezaları, su ve atık su bedeli alacakları ve benzeri bir çok alacağın yeniden yapılanması kararda yerini aldı. 


Varlık Barışı, Gözden Kaçmaması Gereken Bir Ayrıntı

Göktaş; "Burada çoğu insanın gözünden kaçan önemli bir ayrıntı var; o da varlık barışı. Varlık barışı ile ilgili burada çok önemli bir düzenleme var. Yurt içi ve yurt dışından ne kadar çok para getirirseniz getirin, bunları sıfır vergi olarak intikal ettirebiliyorsunuz” dedi.

Göktaş, bu kanunun; 31.08.2020 tarihine kadar önceki dönemlere ait olan vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması avantajını getirdiğini söyledi. Göktaş, "Yİ-ÜFE'nin 100 liralık işlediğiniz faizin 30 lira civarına düşmesi gibi bir anlama geliyor.  Ayrıca yapılan borçlar erken ödendiğinde ayrıca yüzde 90'a varan bir indirim yapılıyor. En önemli konulardan biri de 6183 sayılı kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanları getirildi” dedi. 


Borçların Yapılandırılmasında Ana Paranın Ödenmesi Önemli

Borçların yapılandırılması hakkında da detaylı bilgiler veren Göktaş; "Kesinleşmiş borçlarda; borç aslının tamamının, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın, vergi aslına bağlı olmayan cezaların da yüzde 50'sinin ödenmesi gerekiyor. Bu durumda vergi aslına bağlı olan cezaların tamamı, vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan yüzde 50'si, gecikme faizi ve zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Özetlersek ana paranın ödenmesi ve nakit ödemelerde büyük kolaylıklar tanınıyor” dedi. 


Ödemelerin Son Tarihinin Bir Ay Uzatılması Bekleniyor

Göktaş bilgilendirme sunumunda; idari para cezaları hakkında da detaylı bilgiler verdikten sonra başvuru ve ödeme sürelerine geçti. Göktaş, 31 Aralık 2020 olan sürenin 1 ay uzatılarak 31 Ocak 2021'e çekilmesini beklediklerini söyledi. Tüm ödemelerin ve gerekli bilgilerin Gelir Dairesi Başkanlığı'nın internet sitesinden veya e-devlet üzerinden yapılabileceğini ifade eden Göktaş, dileyenlerin bağlı oldukları vergi dairesine şahsen ya da posta yoluyla da ödeme yapabileceğini de ekledi. Ödemeler peşin ya da taksitle ödenebiliyor. Göktaş son olarak; buradaki en büyük ayrıntının elektronik ortamda kanundan yararlanacakların, yararlanmak istedikleri borçların takibine ilişkin davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmalarının gerektiğinin altını çizdi. 

Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği sunumun sonunda Göktaş, üyelerden gelen soruları yanıtladı. Sorular, yapılandırma kapsamı ve ödeme detayları üzerinde yoğunlaşırken bir üyeden gelen yapılandırma hangi hallerde bozulur sorusuna Göktaş; "Yapılandırmanın ilk iki taksitini ve/veya bir dönem içerisinde iki taksiti ödemezseniz, yapılandırma bozuluyor” bilgisini verdi. 

PAYLAŞ