Kısa Çalışma Ödeneği Süreleri Düşürüldü

TBMM Genel Kurul'unda 24 Mart 2020 tarihinde kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifine göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'na ekleme yapılarak 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak üzere Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmesi şeklinde uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ
SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI
DERNEĞİ
PAYLAŞ