Kredi Garanti Fonu (KGF) Limitlerinde yapılan Değişiklik

Değerli Üyelerimiz,

30.03.2020 tarihli 31084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılarak genişletilmiştir.

Karara göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere azami süreler 36 ay ilave yapılmış olup azami 60 ay olan bireysel ve işletme kredilerinde 96 ay, azami 120 ay olan yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak üzere birden fazla yapılandırma yapabilme ve kredinin vadesini değiştirebilme imkanı da tanınmıştır. (Kararda ister Bankacılık Kanunu isterse Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa istinaden kullandırılan TL ve/veya döviz cinsinden ve/veya dövize endeksli nakdi ve gayrinakdi krediler ile finansmanlar kapsama dahil edilmiştir.)

Ayrıca ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave yapılması hüküm altına alınmıştır. Her bir yararlanıcı için Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek kefalet limiti; gerçek kişi yararlanıcılarda 100,000 TL olarak tespit edilirken, KOBİ tanımına haiz yararlanıcılarda azami 12 milyon TL'den 35 milyon TL'ye, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL'den 250 milyon TL'ye çıkarılmıştır.

Kefalet limitlerinin ise 31 Aralık 2020'ye kadar KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için 50 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişi yararlanıcılar için ise azami 350 milyon TL olarak uygulanacağı belirlenmiştir.

Diğer bir geçici maddeye göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde; kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun %20'sini aşmaması şartıyla öncelikle olarak ödenmesi şartı da 31 Aralık 2020'ye kadar aranmayacaktır.

İlgili Karar, 30 Mart 2020 tarihinde (bugün) yürürlüğe girmiş olup, Söz konusu karara ilişkin Resmi Gazete'ye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200330-8.pdf

Linki vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ
SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI
DERNEĞİ

PAYLAŞ