Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi

İstanbul Ticaret Odası tarafından derneğimizle paylaşılan "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu” bir diğer adıyla Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi'ni siz kıymetli sektör temsilcilerimizin bilgilerine sunarız.

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu” (Singapur Arabuluculuk Sözleşmesi) 20 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunun 73/198 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.

7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur'da imzaya açılan Konvansiyon Türkiye dâhil 50'nin üzerinde ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye'de 25 Şubat 2021 tarihinde "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu”nun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi kabul edilmiş olup 11 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlamış ve 11.04.2022 de yürürlüğe girmiştir.

Türkiye'nin Singapur Konvansiyonu'na taraf olması, milletlerarası ticari nitelikli uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk sonucu yapılan sulh anlaşmalarını Konvansiyon'a taraf 55 ülkede icra edilebilir getirmiştir.

Bu Konvansiyon, Türkiye'de yabancı yatırımcıların ve iş insanlarının hukuken kendilerini daha fazla güvende hissetmelerine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle sözleşmenin imzalanması, Türkiye'nin uluslararası ticaret ve yatırım konusundaki kararlılığının güçlü bir ifadesi olacak ve uluslararası ticaret hukuku alanındaki konumunu güçlendirecektir. Bu Konvansiyon ayrıca Türkiye'de arabuluculuğun ve kurumsal arabuluculuk hizmetinin önemini artıracaktır.

Tarafsız, bağımsız ve denetimin sağlandığı merkezlerce arabuluculuk hizmetinin sunulmasının daha kaliteli ve nitelikli hizmet bakımından ziyadesiyle önemli olduğu değerlendirilmektedir.

İTOTAM bağımsızlık ve tarafsızlık kriterlerinin gözetildiği, dava yönetim sisteminin mevcut olduğu, arabuluculuk alanında uzman kişilerce oluşturulan bir idari yapıyla sürecin yönetildiği kurumsal bir arabuluculuk merkezidir.

Bu itibarla profesyonel ve kurumsal bir arabuluculuk hizmeti için İTOTAM'ı tercih edebilirsiniz.


PAYLAŞ