SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Korona virüs salgını nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen mücbir sebep kapsamındaki mükelleflere ait Mart, Nisan ve Mayıs ayı SGK primleri Kasım ve Aralık aylarına ötelemiş bulunmaktadır.

Söz konusu öteleme ile ilgili detayları ve SGK ‘nın erteleme ile ilgili yapmış olduğu duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ
SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI
DERNEĞİ

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan 2 Nisan 2020 tarihli "Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru” kapsamında ve 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 26/3/2020 tarihli ve 2020/188 sayılı karar ile;

2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 2/11/2020 tarihine (31/10/2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle),

2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 30/11/2020 tarihine,

2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 31/12/2020 tarihine ertelenmiştir.

Sigorta primlerinin ödeme süresi; 24/03/2020 tarih ve 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve aşağıda belirtilen mükellefler için ertelenmiştir.

Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla;

Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere,

Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,

Alışveriş merkezleri dahil perakende,

Sağlık hizmetleri,

Mobilya imalatı,

Demir çelik ve metal sanayii,

Madencilik ve taş ocakçılığı,

Bina inşaat hizmetleri,

Endüstriyel mutfak imalatı,

Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,

Araç kiralama,

Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,

Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,

Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,

Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,

Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,

Halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler,

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere ait,

İş yerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların sigorta primlerinin ödeme süresi ertelenmiştir.

BAŞVURU

5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ertelemeye gidilmemiş olup cari usul ve sürelere göre işlem yapılacaktır.

Ertelemeye ilişkin SGK ‘nın yapmış olduğu duyuruya aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

 

 SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELEMESİ DUYURUSU

PAYLAŞ