Türk Eximbank kredilerinde sigorta kapsamı genişledi

Cumhurbaşkanlığının "Türkiye ihracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Eximbank'ın Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi.

"e) İhracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından üretilen veya ihracatçılar ya da yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapmak."

Kaynak: Dünya Gazetesi


PAYLAŞ