Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Yeni koronavirüs ("Covid-19") salgınının ülkemizde yaratmış olduğu olumsuz etkilerinin azaltılması kapsamında alınan ekonomik tedbirler dâhilinde 23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") uyarınca Yeni Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin yapılan kısa çalışma başvuru süresinin 31.1.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Karar ile birlikte30.06.2020 tarihine kadar başvuruda bulunmadığı için kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işverenler, 01.01.2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin olmak üzere, Karar'ın yürürlüğe girdiği 23.12.2020 tarihinden itibaren 31.01.2021 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurabilirler.

İşverenler tarafından hâli hazırda kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçileri için yeni bir başvuru olmaksızın kısa çalışma ödeneğinden faydalanmaya devam edecek olup, söz konusu işverenler kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan işçileri için işveren yine 31.01.2021 tarihine kadar başvuru yapabilecektir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Uzatıldı!

23.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 22.12.2020 tarih 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") 30.06.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar uyarınca, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ek 2'nci maddesi ile geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneği süresinin,

  • 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,
  • İşbu Karar'ın yayım tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 31.01.2021 tarihinden itibaren,
  • İşbu Karar'ın yayımlandığı tarihtekısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere28.02.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

PAYLAŞ