SHARE

Links

EKONOMI BAKANLIGI
http://www.ekonomi.gov.tr

IHRACAT BILGI PLATFORMU
http://www.ibp.gov.tr

GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIGI
http://www.gtb.gov.tr

BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
http://www.sanayi.gov.tr

TÜRKIYE ISTATISTIK KURUMU
http://www.tuik.gov.tr

TÜRKIYE CUMHURIYETI TICARET MÜSAVIRLIKLERI
http://www.musavirlikler.gov.tr

TÜRKIYE TEKSTIL SANAYII ISVERENLERI SENDIKASI
http://www.tekstilisveren.org

CNR EVTEKS
http://www.cnrevteks.com

CNR HOME&TEX
http://www.cnrhometex.com

AKDENIZ IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (AKIB)
http://www.akib.org.tr

ANTALYA IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (AIB)
http://www.aib.org.tr

DENIZLI IHRACATÇILAR BIRLIKLERI GENEL SEKRETERIGI (DENIB)
http://www.denib.gov.tr

DOGU ANADOLU IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (DAIB)
http://www.daib.org.tr

EGE IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (EIB)
http://www.egebirlik.org.tr

GÜNEY DOGU ANADOLU IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (GAIB)
http://www.gaib.org.tr

ISTANBUL IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (IIB)
http://www.iib.org.tr

ISTANBUL TEKSTIL VE KONFEKSIYON IHRACATÇI BIRLIKLERI (ITKIB)
http://www.itkib.org.tr

KARADENIZ IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (KIB)
http://www.hnutexp.org

ORTA ANADOLU IHRACATÇI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (OAIB)
http://www.oaib.gov.tr

DOGU KARADENIZ IHRACATÇILARI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI (DAIB)
http://www.dkib.org.tr

ULUDAG IHRACATÇILARI BIRLIKLERI GENEL SEKRETERLIGI (UIB)
http://www.uib.org.tr