Kalite Politikası

Kalite Politikamız

· ISO 9001:2008 Standart şartlarına ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun çalışmak,

· Kalite Yönetim sistemini tüm çalışanların katılımıyla sürekli iyileştirmek,

· Müşteri odaklı hareket ederek üye memnuniyetini sağlamak,

· Türk Ev Tekstili Sektöründeki yenilikleri yakından takip ederek sektörün gelişmesini sağlamak, sürekli iyileştirmek,

Misyon ve Vizyonumuz

· Türk Ev Tekstili sektörünü yurt içinde ve yurt dışında en etkili şekilde tanıtıp Türk Ev Tekstilini dünyada marka yapmak,

· Sektörde dünya standartlarına uygun standartlar oluşturmak. Bu standartlara uyumu sağlamak,

· Standartlara uygun üretimi denetleyerek kalite belgesi verilmesinde rapor vermek,

· Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlarla temas ve işbirliği sağlayarak Türkiye'nin ve sektörün dünya piyasalarında haklarını korumak ve başarı ile temsilini sağlamak. Gerekirse yurt dışında temsilcilik ve şube açmak. Yurt dışında kurulmuş dernek ve üst kuruluşlara katılmak,

· Kendi iş kolunda ve ticarette, dürüst ve basiretli çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak,

· Haksız rekabet ve taklitle mücadele edebilmek için etkin önlemler almak,

· Mesleki problem ve sorunların sağlıklı ve kalıcı çözümlere ulaşmasını sağlamak. Gerekirse sektör sorunlarının çözüm merkezi olarak kabul görecek olan tahkim kurulu oluşturmak ve bu kurulun çalışmasını sağlamak,

· Türk Ev Tekstili sektörünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

· Dernek üyeleri arasındaki mesleki ve sosyal dayanışmanın gelişmesini sağlamak,

· Sektörde personel sorununa yönelik çözümler üretmek. Bu amaca yönelik eğitimler verebilmek için eğitsel etkinliklerde bulunmak, eğitim kurumları, kurslar açmak-açtırtmak, gerekli görülen kişilere burslar vermek,

· Üyelerin her konuda taleplerini karşılamak ve sorunlarına çözüm bulmak,

· Türk Ev Tekstili piyasasını ve bu piyasada faaliyet gösteren firmaları yurt dışında tanıtmak,

· Türk Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları arasındaki iletişim ağını güçlendirmek,

· Türk Ev Tekstili piyasasının sorunları saptamak, sorunlara çözümler üretmek ve bunun devamlılığını sağlamak,

· Üyelerine daha verimli iş olanakları sağlamak,

· Sektörle ilgili karar alma süreçlerine katılarak sektör temsilcilerinin yetiştirilmesini ve teçhizatlandırılmalarını sağlamak,

· Temsil ettiği gücü sektörün ve Türkiye'nin hizmetine sunmak,

· Türk Ev Tekstili sektörünün geleceğinde söz sahibi olmak,

· Yeni pazarlar bulmak ve bu pazarlarda etkin olmak için stratejiler geliştirmek,

· Dünyadaki gelişmeleri, tüketici tercihlerini ve moda trendlerini takip ederek bu doğrultuda çalışmalar planlamak,

· Markalaşma çalışmalarında atılan adımların takipçisi olmak ve marka yaratma konusunda Türk Ev Tekstili piyasasındaki firmaları desteklemek,

· Pazar araştırmaları yapmak, gelişen teknolojiyi yakından izlemek ve gelişmeleri üyelerine duyurmak, yurt içinde ve yurt dışında aynı amaçlı derneklerle temas kurup bilgi alışverişinde bulunmak.

Bunları gerçekleştirmek için TETSİAD ;

· Yurt içinde ve yurt dışında fuarlar açar, açtırır veya bu tip organizasyonlara iştirak eder veya destek olur, üyelerini yönlendirir.

· Seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenler, sergiler açar.

· Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri uluslar arası düzeyde izleyerek üyelerine bilgi verir.

· Yurt içinde ve yurt dışında sektörü tanıtan dergi, bülten, broşür ve katalog yayımlar.

· Elektronik ortamda gerekli iletişim olanağını sağlar. Üyelerin bu olanaktan yararlanarak haberleşmelerinde aracı olur.

· Yurt dışından ve yurt içinden gelebilecek olan mal talep duyurularını yayınlayarak üyelerine e-ticaret olanağı yaratır.

· Taşınır ve taşınmaz mal alabilir, kiralar ve satabilir. Sosyal tesisler kurar. Kooperatifler kurulmasını teşvik eder.

· İktisadi işletme açabilir.

· Ev tekstili işiyle iştigal edenlerle ve bunlarla teması olanlar hakkında sicil tutar.

· Yurt içinde diğer dernekler ve üst kuruluşlarla işbirliği yapar. Ortak amacı gerçekleştirmek için platform oluşturabilir, derneklerin oluşturdukları tüzel kişiliği bulunan federasyonlara veya konfederasyonlara katılabilir.

· Dernek üyelerinin tümünü veya bir kısmını ilgilendiren konularda, idari ve kazai merciler nezdinde girişimlerde bulunur. İhtilaflarda taraf olur. Yurt dışında düzenlenecek olan seminer veya sergilere katılabilir veya kendi bu tip organizasyonlar gerçekleştirebilir. Türkiye'de yapılan bu tip etkinliklere yurt dışındaki kuruluşların üyelerini davet edebilir.

· Üyeler arasındaki anlaşmazlıklarda hakem olur.


PAYLAŞ