Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Yasalaştı

"Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesine Yönelik Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. "

·         Mecliste kabul edilen yeni tasarıyla artık sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alması gerekmeyecek.

 

·         Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımında yer alacak.

AB Enerji Verimliliği Standartlarına Uyma Zorunluluğu Getirilecek

AB enerji verimliliği standartlarına uymayan ürünlerin üretimi yasaklanabilecek ya da piyasadan toplatılabilecek. Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi için kanunlar ve KHK'larda yapılan değişikliklerle tüketici sağlığı da korunmuş olacak. Yetkili kuruluş yapılan kontroller sonucunda ürünlerinin güvenli olmadığını tespit ettiği anda, ürünlerini piyasadan toplatmak, arzını yasaklamak ve bunu bildirmek durumunda. Üstelik bu bildiriyi yetersiz görürse bunu risk altındaki kişilere, ülke genelinde dağıtılan iki gazete ile yayın yapan iki televizyon kanalında ilan etmek yükümlülüğünde. Bu yaptırımlara uymayan kuruluşları ise 4 bin ila 250 bin arasında idari para cezaları bekliyor.

Kamu kurumlarınca farklı uygulamalara mahal vermemek için yerli ürün üreten kuruluşlara, ürünlerinde yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak. Ayrıca yerli yazılım ürünü teklif edenlere, teşvik amacıyla yüzde 15 oranında fiyat avantajı sağlanacak.

Endüstri Bölgeleri Kurulabilecek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurum ya da kuruluşların talebiyle endüstri bölgesinin kurulumu için yer seçerek bakanlığa öneride bulunacak. Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen başvurularda uygun görülen yeri, devlet hazinesi adına tescil edecek ve endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere bakanlığa tahsis edecek. Öncesinde sanayi işletmelerinin, sanayi siciline kaydedilerek, üretime başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak durumunda.

İşletmelerin faaliyet yapacakları bölgelerde, yatırım maliyetlerini azaltmak için arsaların tahsisine yönelik sözleşme ve taahhütnamelerden alınan damga vergisi artık alınmayacak. Yine bu bölgelerde devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf tutulurken işletmeler emlak vergisi de ödemeyecek.

Yeni tasarıyla endüstri bölgesindeki başvuru sahipleri, kendi arazilerini kiraya verip satabilecek. Bu uygulama için yatırımın verilen 5 yıllık taahhüt süresi içerisinde yapılması gerekiyor. Kurulca denetlenerek bu süre, 1 yıl uzatılabilse de sonrasında yapılmadığı taktirde özel sanayi bölgesi kaldırılabilecek.

Bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu yönetici şirkete; TOBB'a bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve finans kurumları, bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, konuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri, kurucu ya da sonradan ortak olabilecek. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri, yönetici şirkete katılabilecek.

Demiryollarıyla Bağlantı Sağlanabilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü; ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesinin sağlanması için gerekli gördüğünde özel sektör gerçek ve tüzel kişilerin katılımını sağlayarak kiralama, işletme vb. faaliyetlerde bulunmasını sağlayacak. Böylece; limanların, hava meydanlarının, sanayi bölgelerinin, maden ocaklarının demiryolları ile bağlantısı sağlanabilecek.

Yeni tasarıyla iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerindeki yükümlülüklerde de değişiklikler oldu.  50' den az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıfa dahil işletmelerde işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütülebilecek. Bununla birlikte 10' dan az çalışanı olan iş yerleri gibi, aile hekimleri ve kamu sağlık hizmetinden yararlanabilecek, yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olacak. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili, "iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri" ile "iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi" şartları, 1 Temmuz 2017 yerine 1 Temmuz 2020 de yürürlüğe girecek.

Islah komisyonunun belirlediği ıslah şartlarını yerine getiren, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tüzel kişilik verilen organize sanayi bölgeleri, bulundukları bölgelerdeki işletme hakkı devir sözleşmesi süresi sona erene kadar dağıtım lisansı başvurusunda bulunamayacak.

Islahtan dönüşen organize sanayi bölgeleri tarafından tesis edilen, bedelsiz olarak veya sembolik bedelle devredilen dağıtım tesislerinin mülkiyeti, işletme hakkı devir sözleşmesi süresi sonunda ilgili organize sanayi bölgesine bedelsiz veya sembolik bedelle devredilecek.

Öte yandan Yükseköğretim Kuruluna 5, Yükseköğretim Kalite Kuruluna 15, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesine ise 570 kadro oluşturulabilecek.

PAYLAŞ