Gümrük Birliği, Ev Tekstili Sektörüne Yeni Pazarlar Açacak

Avrupa Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamını genişletmek amacıyla yetki talebinde bulundu. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, 1995'te Türkiye ile imzalanan anlaşmanın kapsamını genişletilmesine yönelik, müzakere yetkisini Avrupa Komisyonu'na devrettiklerini açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Dernek Başkanımız Ali Sami Aydın, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin sürecin başlatılmasına yönünde yapılan haberlerle ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Aydın açıklamasında;

"31 Aralık 1995'te yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin, günümüz şartlarına uyarlanması, hem AB hem de Türkiye tarafından gerekli görülmektedir. Gümrük Birliği, mevcut haliyle sadece sanayi ürünlerini kapsamakta, geleneksel tarım ürünleri ise bu anlaşmanın kapsamı dışında kalmaktadır. Anlaşmanın güncellenmesiyle, Gümrük Birliği'ndeki ürünlerin niteliği ve yelpazesinin tarım, hizmetler, sanayi ve kamu alımları alanlarını kapsayacak şeklide genişlemesi ve AB'nin 3. ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye'nin mağdur olmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.” dedi.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarihlerinde yapılan AB -Türkiye zirve kararlarında yer aldığı hatırlatan Aydın, bu teklifle birlikte AB Komisyonu'nun taahhütlerini yerine getirmeye devam ettiğini ve Gümrük Birliği'nin revize edilmesinin mevcut AB - Türkiye ticari ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından tüm taraflara önemli ekonomik faydalar sağlarken, ticaret hacmini genişleteceğini ve refahı artıracağını da belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun müzakere yetkisini 3-4 ay içinde almasını, müzakerelerin 2 yılda tamamlanması beklediklerini belirten Aydın açıklamasına:

"AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı olan Türkiye'nin AB ile karşılıklı ticareti, yıllık 140 milyar avroyu bulmaktadır. Türkiye toplam ticaretinin yüzde 40'tan fazlasını AB ülkeleriyle gerçekleştirmekte ve Türkiye'ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık 3'te biri AB'den gelmektedir. Gümrük Birliği'nde gerçekleştirilecek güncelleme ile birlikte Türkiye, Avrupa Birliği'nin kamu ihalelerine katılma hakkı elde edecek ve Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki firmalar da Türkiye'de yatırım hacimlerini arttırabilecek. Bunun yanında ürünlerini hem AB pazarına hem de 3'üncü ülkelere ihraç edebilecekler. Yeni anlaşmayla 10 yılda Türkiye - AB arasındaki ticaret hacminin yüzde 50 artırılması hedefleniyor” şeklinde devam etti.

Aydın açıklamasında, AB ihracat hacminin artmasının yanında AB'nin 3. ülkeler ile imzalayacağı anlaşmaları önemsediklerini, bu anlaşmalara taraf konumunda olacak Türkiye ile Türk Ev Tekstili sektörünün pazar payını artıracaklarına inandıklarına dikkat çekti.

PAYLAŞ