6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ZORUNLULUĞU HAKKINDA

24 Mart 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununda kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Ayrıca Türk ceza kanunun 135. ila 140. Maddeleri arasında kişisel verilerin korunmasına yönelik müeyyideler yer almaktadır. 


İLGİLİ KANUN KİMLERİ KAPSAMAKTADIR? 

Yıllık Mali Bilanço 25 Milyon TL üstü firmalar, Yıllık Çalışan Sayısı (Şubeler dahil) 50 Kişi üstü firmalar, VERBİS SİSTEMİNE BAŞVURU VE SON KAYIT TARİHİ NE ZAMANDIR?

Yıllık Çalışan sayısı 50'den çok veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL'den çok olan Gerçek ve Tüzel Kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.12.2019 tarihine kadar süre verilmesi, uygun görülmüştür.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda; hâlihazırda ülkemizde faaliyet gösteren pek çok şirketin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş olan başta Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yaptırmak olmak üzere bazı yükümlülükler konusunda detaylı bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle VERBİS'e kayıt yükümlülüğü ve bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ve genel olarak 6698 sayılı Kanun'la veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında sorun yaşanmaması için siz üyelerimiz tarafından gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir.İLGİLİ KANUN KAPSAMINDAKİ FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 

- Verbis Sistemine Kayıt Yapılarak Veri Sorumlusu Atanması 

- Farkındalık Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi 

- Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması 

- Aydınlatma Metni ve Politikaların Hazırlanması 

- Veri Sorumluları Siciline Kayıtların Yapılması

- Kişisel Verilerin Açık Rıza ile Toplanmasının Sağlanması İçin Gerekli Dokümantasyonun Hazırlanması 

- Denetimlerin YapılmasıBilgi edinilebilecek kaynak adresler:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr/

VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/

Sorularla VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERB%C4%B0S.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-KimdirVerbis Sistemine kayıt 1.10.2018 de başlamış olup son kayıt tarihi 31.12.2019 dur. 

PAYLAŞ