4. Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme

Değerli Üyelerimiz,


27 Ağustos 2019 Salı günü İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz 4. Olağan Genel Kurul Toplantımıza ilişkin program aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 


OLAĞAN GENEL KURUL PROGRAMI


14.00-Kayıt Başlangıcı

16.00-Açılış ve Yoklama


1. Genel Kurul Divanı Teşkil ve Saygı Duruşu,

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

3. Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

4. Gelir gider hesaplarının okunması,

5. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir gider hesaplarının ve denetim kurulu raporlarının müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması,

6. Yönetim Kurulunun İbrası,

7. Gizli oyla yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,

8. Gelecek döneme ait tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, oya sunulması,

9. T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihli tüzük değişikliği hakkındaki yazı ile tüzüğümüzün 4f - 15 - 25/7 - 8 - 9 - 12 -18 - 28 - 29/2 - 13 - 20 - 25/10 - 29/10 - 35 - 38. Maddelerinde Medeni Kanun ve Dernekler Kanununa uygun olarak yapılacak değişikliklerin ve Dernekler Kanunu 4b maddesi uyarınca faaliyet alanının tüzüğümüze eklenmesinin oylanması,

10. Tüzüğümüzün 1. Maddesinde yer alan Derneğimizin adının Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirilmesinin oylanması, 

11. Yönetim kuruluna, bütçe kalemleri içinde transfer yapabilme ve yeni bütçe kalemleri açma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi, oylanması

12. Dilek ve öneriler,

13. Kapanış


Siz kıymetli üyelerimize, tüzüğümüzde bulunan 19. madde gereğince firma yetkili temsilcisi dışında vekaleten oy kullanılamayacağını hatırlatmak isteriz. 


Madde 19 - Genel kurul, derneğin en yetkili organı olup; derneğe kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden oluşur. Her dernek üyesinin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye olan gerçek kişiler oylarını bizzat kullanmak zorundadır, tüzel kişilerin oyları ise dernek nezdinde kayıtlı, Tüzel kişi yetkilisi tarafından kullanılır. Üyelerin vekaleten oy kullanma hakkı yoktur. Aidat borcu olan üyeler Genel Kurul toplantılarına katılamaz, gündemde bulunan veya gündeme eklenen konularda söz alamaz, Genel Kurul'da oy kullanamaz. Aidat borcunu ödediği takdirde bu yasakları kalkar. Üye firma yetkili temsilci değişikliklerinizin ise en geç 23 Ağustos 2019 Cuma günü mesai saati bitimi olan 18.00'a kadar gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. 


Üye firma yetkili temsilcisini değiştirmek isteyen üyelerimizden aşağıdaki linkte yer alan formu eksiksiz olarak doldurmalarını ve gerekli olan evraklarla birlikte öncelikle derneğimizin info@tetsiad.org mail adresine iletmelerini rica ediyoruz. Maili takiben evrakların tarafımızca onaylanmasının ardından değişikliğe ilişkin evraklarınızı eksiksiz olarak kargo yolu ile dernek merkezimize ulaştırmış olmanız önemle rica olunur. http://www.tetsiad.org/files/downloads/UyeFirmaYetkiliTemisliciDegisikligi.pdfSaygılarımızla,TÜRKİYE EV TEKSTİLİ 

SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI 

DERNEĞİ


PAYLAŞ