Olagan Genel Kurul

GENEL KURUL İLANI

 

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ

VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

 

 

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 16.00 ‘da İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi Konferans Salonu (Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad. B Blok P.K.34196 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL) adresinde yapılacaktır. Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde yine aynı yerde, 27 Ağustos 2019 Salı günü saat 16.00'da bu kez çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem ile toplanacaktır. Bu kararın tüm üyelere elektronik posta ile duyurulmasına, elektronik posta adresi olmayan üyelerimizin bu duyuruyu öğrenememesi ihtimaline karşılık ek olarak gazete ilanı ile duyurulmasına karar verilmiştir.

 

Sayın üyelerimizin belirlenen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.

 

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ

SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

 

 

 

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

 

 1. Açılış ve Yoklama,

 2. Genel Kurul Divanı teşkili ve Saygı Duruşu,

 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,

 4. Denetim Kurulu Raporunun okunması,

 5. Gelir gider hesaplarının okunması,

 6. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile gelir gider hesaplarının ve denetim kurulu raporlarının müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması,

 7. Yönetim Kurulunun İbrası,

 8. Gizli oyla yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin seçimi,

 9. Gelecek döneme ait tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi, oya sunulması,

 10. T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihli tüzük değişikliği hakkındaki yazı ile tüzüğümüzün 4f - 15 - 25/7 - 8 - 9 - 12 -18 - 28 - 29/2 - 13 - 20 - 25/10 - 29/10 - 35 - 38. Maddelerinde Medeni Kanun ve Dernekler Kanununa uygun olarak yapılacak değişikliklerin ve Dernekler Kanunu 4b maddesi uyarınca faaliyet alanının tüzüğümüze eklenmesinin oylanması,

 11. Tüzüğümüzün 1. Maddesinde yer alan Derneğimizin adının Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşinsanları Derneği olarak değiştirilmesinin oylanması,

 12. Yönetim kuruluna, bütçe kalemleri içinde transfer yapabilme ve yeni bütçe kalemleri açma yetkisi verilmesi hususunun görüşülmesi, oylanması

 13. Dilek ve öneriler,

 14. Kapanış

PAYLAŞ